raw beauties

 • 1
 • polaroid 809  8x10 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-3000C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 669  copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 669  copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-100C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • fuji instax wide copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-100C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-100C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • fuji instax wide copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • fuji instax wide copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 669  copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • fuji instax wide copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 669  copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-3000C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 669 copyright Arno Lafontaine.
 • fuji instax wide copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid sx70 copyright Arno Lafontaine.
 • fuji instax wide copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-3000C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-100C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-100C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-100C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-3000C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-3000C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-100C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • impossible 8x10 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 809 8x10 copyright Arno Lafontaine.
 • impossible 8x10 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 55 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • Fuji FP-3000C 4×5 copyright Arno Lafontaine.
 • Scan copy
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • fuji fp 3000b 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • polaroid 59 4x5 copyright Arno Lafontaine.
 • impossible 8x10 copyright Arno Lafontaine.
 • 1