polaroid 55 4x5 copyright Arno Lafontaine.
polaroid 55 4x5 copyright Arno Lafontaine.